Kana, Manga, Toys of War tome 1

Kana, Manga, Toys of War tome 1Editions KANA
TOYS OF WAR 1
ISBN 978-2-5050-6258-5
DL d2015//0086/117
©2015 Gûsuto Kana
Dessin Hiroyuki Ooshimo
Gôsuto Hage
192 pages noir et blanc
L'état est impeccable
Prix: 8.00 € + port

Stockage: TR3 *Port Belgique 3.75€ *Port France 5.60 €